VRIJWARING

Prijzen:

Al onze prijzen zijn exclusief btw en verzendingen zijn niet franco.

Offertes/calculaties:
Offertes afgegeven op ongeziene artikelen, en ook offertes op geziene artikelen welke achteraf meer werk vergen, daarop zal na order en
na produktie per faktuur het meerwerk verrekend worden. leveringsvoorwaarden van HTD branding bv zijn ten aller tijde bindend.

Transport:
Op basis van nacalculatie, en ten aller tijde zo goedkoop en tegelijk zo efficient mogelijk gezien de mogelijkheden c.q. moeilijkheden/
doelstellingen van de drukkerij. Koerierskosten zullen doorberekend worden vermeerderd met 20 procent,
ivm verpakken en telefoon-, personeelskosten en wachttijden.
Schade door transport, in welke vorm dan ook, kan niet op HTDbranding bv verhaald worden.

Meerwerk:
Meerwerk, zoals 2 keer drukken of meer uit en inpakwerk achteraf, in elk geval onvoorzien ,
zal doorgefactureerd worden, ongeacht een offerte of calculatie voor af.

Klachten:
Indien per post, mail of elk ander medium dan ook , een klacht ontstaat dan zal hatede bv beoordelen of deze klacht correct en juist is .
HTD branding heeft het recht om eventueel correcties cq fouten te herstellen in de door HTDbranding gestelde levertijd
eventuele schade door te late levering kan niet op HTDbranding verhaald worden.

Materialen:
Door het aanleveren van goederen waarvan de materialen vooraf niet bekend zijn kunnen extra handelingen onstaan,
deze extra handelingen zullen gecommuniceerd worden en op faktuur extra berekend worden.