Gedragscode

 

Wij streven na :

1.   Ons te houden aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en integriteit in onze zakelijke, maatschappelijke en persoonlijke activiteiten.

2.  Ons in te zetten voor het bieden van maatschappelijk verantwoorde diensten.

3.  Volledige klanten tevredenheid.

4.  Kennis te delen ter bevordering van onze branche.

5.  Uitsluitend samen te werken met bedrijven die geen gebruik maken van kinderarbeid, zoals beschreven in de betreffende conventies van de                                   internationale arbeidsorganisaties ( IAO) en de nationale wetgeving.

6.  Uitsluitend samen te werken met bedrijven die de mensenrechten van haar werknemers en die van haar leveranciers, evenals de voorschriften van de landen waarin zij werken op het gebied van werkgelegenheid respecteren en bevorderen.

7.  Uitsluitend samen te werken met bedrijven die een beleid toepassen dat in overeenstemming is met de lokale en nationale wetten die discriminatie op grond van ras, huidskleur, geloof, leeftijd, nationale oorsprong of een iedere andere toepasselijke grond verbieden bij het aannemen en in dienst hebben van personeel. alle werknemers dienen waardig en met respect te worden behandeld.

8.  Een betere milieuzorg. wij bekommeren ons om een veilig milieu en de culturen van de landen waar wij of onze leveranciers zijn gevestigd. wij vragen van onze leveranciers dat zij bij het beheer en uitvoering van hun activiteiten, het milieu in stand proberen te houden en te beschermen.

 

Wij verplichten ons:
1.   Minimaal te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

2.  Permanente scholing na te streven om persoonlijke en carriere-groei te realiseren.

3.  Deze gedragscode toe te passen en uit te dragen.