Artwork aanleveren

Alle aangeleverde bestanden moeten geschikt zijn voor de pc. MAC bestanden daar zijn we niet op ingericht.

Om een goede afhandeling van je order te kunnen garanderen, verzoeken wij je de logo's/ teksten op de volgende wijze digitaal aan te leveren:

Opgemaakt in Adobe Illustrator CC , opgeslagen als EPS of PDF formaat, logo/tekst omgezet in lettercontouren.


Is het ontwerp aangemaakt in Corel Draw (PC), dan het ontwerp omzetten in lettercontouren en wegschrijven als EPS of PDF in Adobe Illustrator CC. Zo mogelijk het artwork 1:1 aanleveren in lettercontouren met vermelding van exacte PMSkleur(en).

NB: JPG , GIF, TIFF ,PSD, PNG etc etc = niet bruikbaar

Voor eventuele onvoorziene teken-/zet-/montagekosten zijn wij genoodzaakt € 60,00 euro DTP-kosten per uur te berekenen.

Bij ontvangst van het artwork gaan we controleren en indien niet bruikbaar dan verzoeken we je om nieuw en direct reproduceerbaar artwork aan te leveren, de tot die tijd afgegeven leverdata zijn dan niet meer geldig en zullen worden herzien bij ontvangst van nieuw en door ons goedgekeurd artwork.